Presentación sobre cambios normativos que afectan al alumnado de 1º de Bachillerato Musical